VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Din respect faţă de viaţă şi o existenţă demnă, dorim să venim în sprijinul protecţiei animalelor şi al oamenilor, prin urmare, noi, semnatarii, constituim în baza Legii nr. 246/2005 şi potrivit prezentului Statut, CENTRUL DE EXPERTIZĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI PROTECŢIA ANIMALELOR (CESPA).

i56aucPrincipiile directoare sunt cele cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor proclamată de către UNESCO la 18 octombrie 1978 la Paris.
Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor reprezintă o importantă etapă în istoria inteligenţei umane şi în evoluţia moralei, constituind o luare de poziţie asupra raporturilor ce ar trebui instaurate şi respectate între specia umană şi celelalte specii.
”Educaţia, instruirea publică încă din copilărie trebuie să conducă omul la observarea, înţelegerea şi respectarea animalelor. ”(Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor Art.10)


Din păcate, în Romania, animalele sunt tratate în marea lor majoritate cu lipsă de respect, răutate, cruzime, ignoranţă - fie că este vorba animalele comunitare şi cele din pet-shopuri, din gospodăriile populaţiei, din grădinile zoologice; animalele de companie constituind o categorie ceva mai favorizată.

 

Animalele au nevoie de drepturi, au nevoie de respect!
În acest sens, trebuie regândite numeroase domenii diferite şi de aceea pledăm pentru stimularea conştientizării acestor probleme în grădiniţe şi şcoli.
Prezenta iniţiativă cadru militează pentru respectarea legilor în vigoare privitoare la protecţia animalelor, enunţate mai sus, şi va monitoriza acţiunile celor implicaţi în acest domeniu şi va veghea la aplicarea legislaţiei naţionale, comunitare şi internaţionale.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”