VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Scopul

Membrii CESPA doresc să se asocieze în scopul promovării şi susţinerii principiilor umaniste exprimate în preambul pentru promovarea drepturilor animalelor, derulării de programe de informare a populației, programelor de formare profesională şi civică, programe de implicare civică a populației pentru protejarea drepturilor animalelor, sprijinirea creării de spații pentru cazarea și examinarea/tratarea animalelor maltratate. Centrul sprijină autoritățile locale în domeniul managementului măsurilor de protecţie reală şi activă a animalelor

Obiective

Pentru realizarea scopului declarat, Centrul îşi propune realizarea următoarelor obiective:

 1. Promovarea drepturilor animalelor cu stăpân sau fără stăpân;
 2. Sprijinirea autorităților locale și naționale în domeniul protecției animalelor prin proiecte, programe, acţiuni, parteneriate, etc;
 3. Înfiinţarea de cabinete medical-veterinare, inclusiv cu rol social pentru examinarea și tratarea animalelor cu stăpân și fără stăpân pentru categoriile de cetăţeni cu venituri mici şi defavorizate;
 4. Dezvoltarea de parteneriate cu instituţiile publice şi private din domeniul protecției animalelor pentru elaborarea de proiecte destinate protejării drepturilor fundamentale ale animalelor în România.
 5. Asocierea la proiecte și acțiuni care au ca scop protejarea animalelor și a drepturilor lor.
 6. Susţinerea şi înființarea de centre de adăpost și medical-veterinare destinate animalelor fără stăpân cu respectarea normelor de mediu.
 7. Identificarea și remedierea deficiențelor existente în domeniul protecţiei drepturilor animalelor.
 8. Formarea de formatori îndomeniul protecţiei drepturilor animalelor.
 9. Organizarea de acțiuni formative și educative destinate informării corecte a populației referitor la drepturile și impactul animalelor în societate, inclusiv elaborarea unor materiale didactice auxilare extracurriculare şi promovarea lor prin parteneriate cu instituţii de învăţământ.
 10. Acţiuni de combatere a bolilor infecțioase cu risc epidemiolgic crescut pentru animale şi oameni precum şi cu utilizare bioteroristă.
 11. Încurajarea construcției de centre de adăpost pentru animalele fără stăpân şi a celor agresive abandonate şi maltratate.
 12. Susţinerea mediatică, academică şi publică pentru înfiinţarea pe lângă autoritatea statului, Guvern prin ANSVA a unui Inspectorat General de Poliţie Veterinară a Animalelor din România.
 13. Consilierea publică în privinţa drepturile animalelor în România.
 14. Sprijinirea încheierii de protocoale şi/sau parteneriate între entităţile academice (facultăţi de profil, medicină veterinară), autorităţi publice entităţi civice responsabile în domeniul protecției animalelor, ONG-uri din România şi cele similare din alte ţări, în vederea creşterii puterii de reacţie a societăţii pentru apărarea drepturilor animalelor;
 15. Organizarea de dezbateri, simpozioane, studii statistice, demografice şi sociologice, manifestații, concerte, festivaluri, strângere de fonduri etc;
 16. Implicarea activă a populației în domeniul protecţiei animalelor fără stăpân.
 17. Creşterea spiritului de iniţiativă, responsabiltate, solidaritate a populației față de animalele maltratate şi fără stăpân;
 18. Acordarea de consultanţă autorităților locale pentru înfințarea de structuri locale administrative destinate protecţiei animalelor abandonate şi fără stăpân;
 19. Sprijinirea integrării animalelor fără stăpân în societatea urbană fără a afecta modul de viață a populației;
 20. Susţinerea dezvoltării relaţiilor internaţionale între organizațiile pentru apărarea animalelor fără stăpân din România;
 21. Crearea de grupuri tehnice de lucru în vederea înaintării de propuneri legislative pentru asigurarea și apărarea drepturilor animalelor indiferent de specie.
 22. Iniţierea şi susţinerea cu prioritate a unor dezbateri publice menite să susţină o viziune unitară şi coerenţă în domeniul protecţiei animalelor mai ales a flagelului animalelor fără stăpân în România.
 23. Sprijinirea măsurilor de recenzare reală şi monitorizare a animalelor fără stăpân din România;
 24. Înfințarea unei linii de telefonie unică destinată sesizării abuzurilor faţă de animale;
 25. Susţinerea şi promovarea în societatea românească, spaţiul public mass-media a milei şi compasiunii faţă de suferinţa animalelor.
 26. Monitorizarea procesului de vaccinare a tututor animalelor sălbatice purtătoare de agenţi patogeni care intră în contact cu comunităţile umane.
 27. Organizarea unor campanii trimestriale de ecologizare a arealelor în care trăiesc animalele fără stăpân.
 28. Monitorizarea şi sprijinirea acţiunilor sanitar-veterinare de vaccinare şi deparazitare a animalelor din ecosistemele care interacţionează cu mediile urbane şi rurale.
 29. Susţinerea şi monitorizarea prezervării ecosistemelor naturale ale animalelor sălbatice protejate de lege în vederea protecţiei active a mediului ambiant.
 30. Gestionarea unor adăposturi de câini fără stăpân şi alte animale abandonate.
 31. Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea în domeniul principal şi conex în vederea îmbunătăţirii măsurilor de protecţie a animalelor
 32. Realizarea unor cursuri de pomovare, consiliere, şi formare profesională continuă în domeniul supravegherii şi protecţiei animalelor.