VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Beneficiar Asociatia Centrul de Expertiza pentru
Supravegherea si Protectia Animalelor
CUI/Cod fiscal 276447670
Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară TIC pentru sectoarele privat şi public
Domeniul Major de Intervenţie Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si   comunicatiilor
Operaţiunea Sprijinirea accesului la broadband si la serviile conexe
Număr de referinţă SMIS 41048
Denumire proiect Modernizare infrastructura IT in cadrul CESPA
Contract de finanţare (număr şi data încheierii) Nr. 1030/311 din 01.11.2013

 

Obiectivul general :

 • Cresterea utilizatii TIC la nivelul asociatiei CESP, prin sustinerea conectarii la broadband precum si prin consolidarea infrastructurii TIC, in vederea cresterii competitivitatii asociatiei.

 

Obiective specifice: 

 • Consolidarea infrastructurii IT&C in cadrul asociatiei
 • Conectarea la internet broadband
 • Implementarea semnaturii electronice

 

Achizitiile urmatoare au fost efectuare:

 • Comunicat de presa privind demararea implementarii proiectului ;
 • Achizitionarea elementelor de identitate vizuala pentru fiecare dintre echipamentele achizitionate ;
 • Achizitia echipamentelor IT & C (inclusiv achizitionarea aplicatiilor informatice si a licentelor) ;
 • Achizitionarea serviciilor de internet broadband ;
 • Realizarea retelei LAN ;
 • Achizitia si implementarea solutiei de semnatura electronica ;
 • Achizitionarea website-ului dinamic si interactiv.
 • Achizitionarea domeniului
 • Achizitionarea etichetelor autocolante
 • Comunicat de presa privind finalizarea implementarii proiectului 

 

Rezultate:

Au fost indepliniti toti indicatorii din contractul de finantare si anume : 9 calculatoare conectate la o conexiune de Internet Broadband.