VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Valori

În atingerea scopurilor şi obiectivelor propuse, membrii şi personalul Asociaţiei urmăresc respectarea următoarelor valori:

  • Profesionalism;
  • Transparenţă;
  • Responsabilitate;
  • Solidaritate;
  • Voluntariat;
  • Compasiune;
  • Umanism;
  • Perseverenţă.

 

Principiile CESPA

Principiul FUNDAMENTAL
Cultivăm respectul pentru animal şi om!
Principiul LIBERTĂŢII
Libertatea este un drept fundamental al fiinţei umane, drept izvorât din voinţa Creatorului Unic. Libertatea cuvântului, libertatea de asociere, libera circulaţie a persoanelor şi informaţiilor, libertatea opţiunilor politice, religioase etc. sunt forme specifice societăţii moderne care decurg din acest principiu fundamental, principiu pe care CESPA îl pune la temelia organizării şi activităţii sale.
Principiul DEMOCRAŢIEI
Sprijină instituţiile statului de drept şi militează pentru apărarea cadrului democratic, pentru asigurarea dreptului animalelor la viaţă.
Principiul REPREZENTATIVITĂŢII
CESPA, în efortul său de consolidare a unei instituţii reprezentative şi eficiente a societăţii civile de protecţia animalelor din ţara noastră, are permanent în atenţie promovarea tradiţiilor spirituale şi culturale româneşti în concordanță cu drepturile fundamentale ale umanismului universal.
Principiul COMPETENŢEI
CESPA consideră că selecţia în orice activitate precum şi constituirea ierarhiilor socio-profesionale trebuie să aibă drept criterii ordonatoare, aptitudinile reale, pregătirea profesională şi conduită morală. În acest spirit, CESPA susţine instaurarea unui proces corect de selecţie şi ierarhizare a valorilor, promovarea valorilor autentice, marginalizarea imposturii şi impostorilor din cultura şi societatea românească. Asigură un cadru propice pentru etalarea competenţei individuale şi profesionale. Se încurajează spiritul de echipă şi cooperarea interdisciplinară.
Principiul LEGALITĂŢII
CESPA susţine necesitatea organizării societăţii româneşti implicit, a vieţii universitare şi academice, în conformitate cu legile ţării şi în convergenţă cu principiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a Animalelor.
Principiul UNITĂŢII
Preluând din experienţa asociaţiilor universitare anterioare şi analizând situaţia mişcării civice contemporane, CESPA promovează principiul unității de organizare şi acţiune, singurul care poate asigura susţinerea drepturilor globale ale animalelor
Principiul NON-PARTIZANATULUI
CESPA nu se asociază cu nici o ideologie sau politică de partid, păstrând o atitudine civică responsabilă şi susţinând dreptul membrilor săi la opţiuni ideologice sau politice proprii. Nu participă şi nu se include în forme organizatorice similare fără a avea drept de vot şi toate calităţile unei părţi într-un parteneriat echitabil, aprobat şi parafat de către conducerea executivă a CESPA.
Principiul NON-VIOLENŢEI
CESPA refuză şi condamnă atitudinile violente şi susţine promovarea consecventă a dialogului, oricare ar fi natura disputei sau litigiului.